Autoškola Frýdlant

Autobus

Skupina A

Skupina D

  • Motorová vozidla určená pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož největší povolená hmotnost* nepřevyšuje 750 kg.
  • Od 24 let; pro držitele řidičského oprávnění skupiny B.
  • Od 21 let, výjimka §83 odst.5 - řízení vozidel Ministerstva vnitra (vězeňská služba)

Skupina D + E

  • Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny D a přípojného vozidla, jehož největší povolená hmotnost* převyšuje 750 kg.
  • Od 24 let; pro držitele řidičského oprávnění skupiny D, platí i pro skupinu B+E.

Podskupina D1

  • Motorová vozidla určená pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, avšak ne s více než 16 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož největší povolená hmotnost* nepřevyšuje 750 kg.
  • Od 24 let; pro držitele řidičského oprávnění skupiny B.

Podskupina D1 + E

  • Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny D1 a přípojného vozidla, jehož největší povolená hmotnost* převyšuje 750 kg a nejsou v něm přepravovány osoby. Největší povolená hmotnost* soupravy však nesmí převyšovat 12000 kg a největší povolená hmotnost* přípojného vozidla nesmí převyšovat pohotovostní hmotnost** motorového vozidla.
  • Od 24 let; pro držitele řidičského oprávnění skupiny D1.

Výše uvedená ustanovení jsou vybraná ustanovení § 81, 83 a 91 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

*
Největší povolená hmotnost; rozumí se největší hmotnost, s kterou může být vozidlo užito v provozu.
**
Pohotovostní hmotnost vozidla; rozumí se hmotnost kompletně vybaveného vozidla resp. s předepsanou výbavou a s plnou zásobou provozních hmot.
 

Support online

Termíny autoškoly a školení

AUTOŠKOLA zahájení

informace na tel. 602 764 824

Profesní školení 2020-2021

informace 602 764 824

Nacházíte se zde  : Úvod Autobus