Autoškola Frýdlant

Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologickému vyšetření  je povinen se podrobovat

  • držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti** převyšující 7500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti** převyšující 7500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost** převyšuje 7500 kg,
  • držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.
  • každý žadatel, kterému byl uložen zákaz řízení a žádá zpět o navrácení řidičského oprávnění.

Dopravně psychologickému vyšetření  vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedených výše povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření  vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog nebo klinický psycholog.

Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti.

Náklady na dopravně psychologické vyšetření držitelů řidičských oprávnění uvedených výše, hradí řidič.

Výše uvedená ustanovení jsou vybraná ustanovení § 87a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

**
Největší povolená hmotnost; rozumí se největší hmotnost, s kterou může být vozidlo užito v provozu.
 

Support online

Termíny autoškoly a školení

AUTOŠKOLA zahájení

informace na tel. 602 764 824

Profesní školení 2020-2021

informace 602 764 824

Nacházíte se zde  : Úvod Legislativa Zdravotní způsobilost Psychologické vyšetření