Autoškola Frýdlant

Osobní automobil

Skupina A

Skupina B

  • Motorová vozidla s největší povolenou hmotností* do 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, také moped a malý motocykl o maximální konstrukční rychlosti 45 km.h-1. K motorovému vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti* do 750 kg.
  • Traktory a pracovní stroje samojízdné, jejichž největší povolená hmotnost* nepřevyšuje 3500 kg.
  • Jízdní soupravy složené z motorových vozidel uvedených výše a přípojného vozidla, pokud největší povolená hmotnost* soupravy nepřevyšuje 3500 kg a největší povolená hmotnost* přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost** motorového vozidla.
  • Od 18 let.

Podskupina B1

  • Motorová tříkolová a čtyřkolová vozidla s maximimální konstrukční rychlostí nad 45 km.h-1 nebo poháněná spalovacím motorem o objemu válců nad 50 cm3 nebo jakýmkoli jiným zařízením srovnatelného výkonu. Pohotovostní hmotnost** těchto vozidel nesmí být vyšší než 550 kg; do pohotovostní hmotnosti** vozidla elektricky poháněného se nezapočítává hmotnost akumulátorů.
  • Od 17 let s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Skupina B + E

  • Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla, pokud nejvyšší povolená hmotnost* soupravy nepřevyšuje 3500 kg a nejvyšší povolená hmotnost* přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost** motorového vozidla.
  • Od 18 let; pro držitele řidičského oprávnění skupiny B.

Výše uvedená ustanovení jsou vybraná ustanovení § 81, 83 a 91 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

*
Největší povolená hmotnost; rozumí se největší hmotnost, s kterou může být vozidlo užito v provozu.
**
Pohotovostní hmotnost vozidla; rozumí se hmotnost kompletně vybaveného vozidla resp. s předepsanou výbavou a s plnou zásobou provozních hmot.
 

Support online

Termíny autoškoly a školení

AUTOŠKOLA zahájení

informace na tel. 602 764 824

Profesní školení 2020-2021

informace 602 764 824

Nacházíte se zde  : Úvod Osobní automobil