Autoškola Frýdlant

Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění

Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která

  • dosáhla věku stanoveného zákonem,
  • je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
  • je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
  • má na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt,
  • splnila další podmínky stanovené zákonem*,
  • není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

Uvedené podmínky musí držitel řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny splňovat po celou dobu držení řidičského oprávnění.

Výše uvedená ustanovení jsou vybraná ustanovení § 82 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

*
Další podmínky k udělení řidičského oprávnění obecně spočívají zejména v ustanovení § 91 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
 

Support online

Termíny autoškoly a školení

AUTOŠKOLA zahájení

18.03.2019 od 16.00 hod.

od ledna 2019 jsme nuceni zdražit

kurz na osobní automobil. Info

v ceníku.

Profesní školení 2019

informace 602 764 824

Nacházíte se zde  : Úvod Legislativa Řidičské oprávnění Podmínky udělení