Autoškola Frýdlant

Pravidelné lékařské prohlídky

Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat

  • řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,
  • řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,
  • řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,
  • držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E nebo podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,
  • držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.

Výše uvedeným osobám vzniká povinnost podrobit se vstupní lékařské prohlídce před zahájením výkonu činnosti a dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.

Držitel řidičského oprávnění, na kterého se nevztahuje povinnost pravidelných lékařských prohlídek uvedených výše, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku u povinných osob v pracovněprávním vztahu hradí zaměstnavatel. U osob, které nejsou v pracovněprávním vztahu, a u povinných osob podle věku hradí náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku tyto osoby.

Povinná osoba, která nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti, je zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových vozidel.

Výše uvedená ustanovení jsou vybraná ustanovení § 87 a 89 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

 

Support online

Termíny autoškoly a školení

AUTOŠKOLA zahájení

informace na tel. 602 764 824

Profesní školení 2020-2021

informace 602 764 824

Nacházíte se zde  : Úvod Legislativa Zdravotní způsobilost Lékařské prohlídky