Autoškola Frýdlant

Právní doložka

Provozovatel

Společnost FRYDAP s.r.o., se sídlem Dolní Řasnice 219, 463 67 Dolní Řasnice, IČ 27357881, zapsaná v obchodním rejsříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem ve složce C, pod spisovou značkou 25796 (dále jen "Provozovatel"), je majitelem portálu Autoškola Frýdlant | Akreditované školící středisko (dále jen "Portál"), který je definovaný jako soubor webových stránek provozovaných na národní doméně (.cz) druhého řádu frydap.cz, prostřednictvím celosvětové sítě internet.

Ochrana autorských práv

Portál je autorským dílem. Všechny složky díla a práva k dílu jsou chráněna podle autorského zákona. Texty, grafická úprava, fotografie a ilustrace, které jsou na Portálu uvedeny, mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy produktů, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele je zakázáno jakkoliv zasahovat do autorského práva, zejména je zakázána jakákoliv další publikace, přetištění nebo distribuce díla a jeho složek, a to včetně překopírování na lokální počítač nebo uchovávání v jakýchkoliv databázích.

Ochrana osobních údajů

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Veškeré takovéto osobní údaje, které subjekt údajů poskytne Provozovateli Portálu osobně, písemně, telefonicky, prostředky elektronické komunikace nebo jakkoliv jinak, podléhají ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel Portálu je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů, registrovaný u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 36143, ve smyslu výše uvedeného zákona.

Přístup k osobním údajům

V případě, že osobní údaj zpracovávaný Provozovatelem Portálu neodpovídá skutečnosti, má subjekt údajů právo na jeho opravu. Dále má právo na informace o osobních údajích, které o něm Provozovatel Portálu zpracovává, a to za podmínek stanovených v § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Záruka, odpovědnost a právo na změnu obsahu

Všechny zveřejňované údaje mají pouze informativní charakter. Provozovatel nenese odpovědnost za aktuálnost, úplnost a správnost poskytovaných informací a neodpovídá za případné přímé i nepřímé škody způsobené jejich použitím. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu k Portálu. Portál může obsahovat hypertextové odkazy na jiné místa v celosvětové síti internet. Výše uvedená ustanovení jsou platná pouze pro Portál Provozovatele a to ke dni 7. 1. 2010.

 

Support online

Termíny autoškoly a školení

AUTOŠKOLA zahájení

informace na tel. 602 764 824

Profesní školení 2020-2021

informace 602 764 824

Nacházíte se zde  : Úvod Právní doložka