Autoškola Frýdlant

Udělení a rozšíření řidičského oprávnění

Řidičské oprávnění udělí žadateli o řidičské oprávnění příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Řidičské oprávnění se uděluje na základě žádosti o řidičské oprávnění, která musí mít písemnou formu.

V žádosti o řidičské oprávnění musí být uvedeno

  • jméno a příjmení žadatele o řidičské oprávnění,
  • adresa trvalého nebo přechodného pobytu žadatele o řidičské oprávnění na území České republiky,
  • datum a místo narození a rodné číslo žadatele o řidičské oprávnění,
  • skupina nebo podskupina řidičského oprávnění, o jejíž udělení je žádáno.

K žádosti musí být přiložen

  • platný doklad totožnosti žadatele,
  • posudek o zdravotní způsobilosti,
  • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,
  • doklad o splnění dalších podmínek*,
  • jedna fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti a zobrazující žadatele v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, s pokrývkou hlavy je možné předložit fotografii jen v odůvodněných případech, například z náboženských nebo zdravotních důvodů, která svým provedením odpovídá požadavkům příslušné normy.

Výše uvedená ustanovení jsou vybraná ustanovení § 92 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

*
Další podmínky k udělení řidičského oprávnění obecně spočívají zejména v ustanovení § 91 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
 

Support online

Termíny autoškoly a školení

AUTOŠKOLA zahájení

informace na tel. 602 764 824

Profesní školení 2020-2021

informace 602 764 824

Nacházíte se zde  : Úvod Legislativa Řidičské oprávnění Udělení a rozšíření