Autoškola Frýdlant

Vybraná legislativa

Předpisy související s provozem vozidel na pozemních komunikacích a provozováním autoškol

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Předpisy související s technickými podmínkami provozu vozidel

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkach provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Předpisy související s bezpečnosti a ochranou zdraví při práci

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 168/2002 Sb., způsob organizace práce zaměstnavatele při provozování dopravy, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
 

Support online

Termíny autoškoly a školení

AUTOŠKOLA zahájení

informace na tel. 602 764 824

Profesní školení 2020-2021

informace 602 764 824

Nacházíte se zde  : Úvod Legislativa